Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyssä

Jäsenrekisterin hoitaja Atso Sipola

puh. 040 689 567

sähköposti: atso.sipola(at)gmail.com

Voit ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi täällä kotisivujen Liity jäseneksi-kohdassa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Jäsenten henkilötietoja käytetään jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitamiseen, tiedottamiseen ja ta-pahtumien järjestämiseen sekä yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

Käsittely tapahtuu yhdistyslain lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi (Yhdistyslaki (503/189) 11 §) ja sopimukseen perustuen.

Automaattinen päätöksenteko tai profilointi

Ei ole käytössä.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä ovat Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry:n jäseneksi rekisteröityjen yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja säätiöiden nimi- ja osoitetiedot, jäsenyyden tyyppi (metsänomistaja- / kannattajajäsen / yhteisöjäsen) puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, jäsenmaksutiedot.

Tietolähteet

Jäsenen ilmoittautumislomakkeella antamat ja muutoksista lomakkeella tai suullisesti annetut henkilötiedot.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä rahastonhoitaja/jäsenrekisterin ylläpitäjä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

OSMO on alueellinen yhdistys ja kuuluu Etämetsänomistajien liittoon, jolle jäsenen yhteystiedot luovutetaan jäsenlehden postitusta varten.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä rekisteröidyn jäsenyyden ajan. Yhdistyksen hallitus voi kokouksessa erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua. Jäsenen oma eroilmoituksen perusteella hallitus tekee päätöksen jäsenen eroamisesta. Erotettujen ja eronneiden jäsenten henkilötiedot poistetaan rekisteristä pöytäkirjan valmistumisen jälkeen.

Ilmoittautumislomakkeet ja sähköpostiin tulleet henkilötiedot hävitetään heti, kun tiedot on tallennettu jäsenrekisteriin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoaj EU:n tai Euroopan talousalueella.