Nuorisostipendillä relaskoopin asiantuntijaksi-Limingan 4H:n metsäpäivät

Nuorisostipendillä relaskoopin asiantuntijaksi-Limingan 4H:n metsäpäivät

Vierailu Limingan 4H yhdistyksen järjestämässä metsäpäivässä 10.5.2023

Limingan 4H yhdistys sai Oulun seudun metsätilanomistajien stipendin 2022. Toiminnanjohtajan kanssa sovittiin, että 4H hankkii stipendirahalla relaskooppeja metsäpäivien osallistujia varten. Keväällä metsäpäiviin osallistui noin 300 nelosluokkalaista, syksyllä sama määrä kuudesluokkalaisia alakoululaisia.

Metsäpäivän toteuttija olivat myös muut useat alueen luontotoimijat sekä kunta. Yhteistyö toimijoiden kesken on vakiintunutta. Vierailun lähestyessä 4H kertoi

  • Millaiselle kohderyhmälle vierailua suunnitellaan? (neljä ryhmää, opettajat ja ohjaajat mukana, ruokailutauko ryhmien välissä)
  • Millaisin toivein asiantuntijan vierailua toivottaisiin? Sovittiin siis toiminnallisesta puun tilavuuden arvioinnista hehtaarilla. Samalla tutustuttiin metsänomistajuuteen ja käsiteltiin oman kodin kautta puun käyttöä ja sen luonto- ja energia-arvoa.
  • Ajo-ohjeet

Limingan 4H korosti, että usein vierailijat keksivät itse toimivimman lähestymistavan. Vierailija saa tuoda kokemuksensa ja näkökulmansa esiin, näistä ajatuksista voi nousta jotain sellaista, jota alunperin ei olisi osannut ajatellakaan. Suomen metsäsäätiö tukee kuljetuksissa. Limingan 4H tekee mielellään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotta saadaan ammattitaitoisia ja asiantuntevia tahoja kertomaan lapsille metsien virkistys- ja hyötykäytöstä. Neljäsluokkalaisten päivissä metsää ja luontoa käsitellään laajasti ja monelta näkökulmalta, kuudesluokkalaistenen päivissä sisältö painottuu metsäalan ammatteihin ja työelämään.

Metsäpäivissä vanhemmat eivät olleet mukana.

Metsäpäivässä lähdettiin liikkeelle omasta kodista: miten kodin sisustamisessa on käytetty puuta rakenteissa ja kalustuksessa? Mitä puita kodin olohuoneen ikkunoista näkyy? Jaettiin koululaiset pienryhmiin ja kaikki saivat oman relaskoopin kanssa laskea paksut puut. Opetustuokio oli sijoitettu vanhan ja puistomaisen nuoren mäntykuvion rajalle, joten oppilaiden tulokset poikkesivat toistaan riippuen mittauspaikasta. Lisäksi tehtiin pienryhmissä puun pituuden arviointi ja katsottiin taulukosta puun tilavuus hehtaarilla.

Lapset hämmästelivät, miten paljon puu voi tuottaa lämpöä. Oppilaissa heräsi myös filosofisempia kysymyksiä, kuten onko puulla tunteita. Liminkalaiset lapset asuvat monet lähellä luontoa-monella puita kasvaa kotipihalla ja sen lähistöllä enemmän kuin jaksaa laskeakaan!

Vierailun aikana kerrottiin myös Limingan 4H:n ja Oulun seudun metsätilanomistajien stipendiyhteistyöstä, ja koululaiset tuntuivat ilahtuvan, kun kuulivat, että Limingan 4h oli oli stipendikisan voittaja!

Metsäpäivässä mukana,

Saija Kronqvist

puheenjohtaja