Aktiivinen toimintavuosi 2023

Limingan 4H yhdistys sai Oulun seudun metsätilanomistajat ry:n vuoden 2022 nuorisostipendin  ja tavoitti yhteensä 445 oppilasta vuosiluokilta 4 lk ja 6lk. Aikuisia metsäpäivän osallistujissa oli 30 henkilöä. Metsäpäivillä oppilaat miettivät omaa metsäsuhdettaan lähellä olevien puiden kautta ja tutustuivat relaskoopin käyttöön sekä metsämittausten suorittamiseen. Mukana metsäpäivien toteutuksissa olivat myös Limingan nuorisopalvelut, biologianopettajayhdistys, luontokoulun opettaja, Metsähallituksen Limingan luontokeskus, Metsäkeskus sekä metsäalan yritykset. Puheenjohtaja oli mukana metsäpäivissä. Jäsenistölle tarjottiin mahdollisuutta lähteä vapaaehtoiseksi Limingan 4H tapahtumiin, mutta vielä tilaisuutta ei uskallettu hyödyntää.  Tilikartassa varat siirrettiin Arton rahastosta Nuorisorahasto -tilille.

Oulun seudun metsätilanomistajien nuorisorahaston vuoden 2023 stipendin saajaksi valittiin Oulun  4H-yhdistys. Stipendi on käytettävä sääntöjen mukaan metsäiseen nuorisotyöhön. Stipendin saaja voi olla yhteisö tai se voidaan myöntää yksilön näkökulmasta. Stipendin saaja käyttää varat hakemuksen mukaan. Stipendi luovutetaan vuoden 2023 Valveen Paljetti -kahvilassa 30.11. pikkujoulussa. Osallistujia oli 25. Stipendirahaston kerryttämiseksi hallitus on hakenut Poliisihallitukselta varainkeruuluvan. Vuoden 2024 stipendiä voi hakea sääntöjen mukaiseen toimintaan. 

Kesäretki järjestettiin Kalajoelle 18. – 19.8.2023, matkanjohtajana toimi Arto Hongisto. Matka sujui merellisissä merkeissä ja sisälsi purjehdusretken Plassi-aluksella Maakallaan. Osallistujia oli 21 henkilöä. Retkellä tutustuttiin Kalajoen Mutkalammilla tuulivoimapuistoon sekä sen alueella vuonna 2021 tapahtuneen metsäpalon palojälkiin seuraamuksineen. Kannuksessa vierailtiin Ollikkala- maaseutumessuilla.  

Vuosikokous pidettiin 25.4.2023 Aleksin kulmassa. Jäsenmaksuksi päätettiin 25 € vuodessa. Puheenjohtajaksi valittiin Saija Kronqvist. Osallistujia oli noin 30. 

Puhelinnumerona käytetään numeroa 045 3333 014. 

Oulun seudun metsätilanomistajat ry:n arkistoa on käyty läpi hallituksen toimesta. Arkistosta on poistettu aineistoa, jonka säilyttämistä ei ole katsottu tarpeenmukaiseksi tai lailliseksi GDPR-tietosuojadirektiivin perusteella. Arkisto luovutettiin Kansallisarkiston Oulun toimipisteen säilytettäväksi kesäkuussa 2023. 

Verkostosyhteistyötä jäsentapahtumissa

Huhtikuussa 20.4. jäsenille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Metsäkeskuksen Mettästä uuniin-hankkeen korjuunäytökseen Haukiputaalla.

Toukokuussa 4.-5.5. Tampereen metsätilanomistajien kesäretki suuntautui Oulun seudulle, ja osallistujat tutustuivat Scandic Cityn illallisella Oulun Energian toimintaan sekä Pauli Kankaisen johdolla www.halkonen.fi:n ylläpitämään polttopuuautomaattiin. OSMO:n tervehdyksen toi Saija Kronqvist.

Toukokuussa 13.5. OSMO:n joukkue osallistui Etamol:n järjestämiin SM-metsätaitokisoihin Evolla 13.5.2023. Joukkueen johtajana toimi Antti Lithovius.

Kesäkuussa 26.-27.6. osmolaisia kutsuttiin Pyhä-Kala metsänhoitoyhdistyksen järjestämälle Metsänomistajien kesäkurssille Kalajoelle.

Linnunradan tilalla tutustuttiin 4.10.2023 tilan alpakoihin sekä uuteen viljelykasviin, öljyhamppuun. Alpakat ovat sosiaalisia laumaeläimiä, joita on mukava seurata. Seurallisina eläminä niitä voidaan käyttää myös eläinavusteisessa hoitotyössä. Pihamaalla alpakoiden seurana olivat kissat ja kanat.  Illalla paistettiin makkaroita ja nautittiin viihtyisästä miljööstä. Tilaisuus järjestettin yhteistyössä Oulun seudun Agrologiyhdistyksen kanssa.  Osallistujia 10 kummastakin yhdistyksestä.

Lovi-tehtaaseen ja yrittäjätarinaan tutustuttiin 19.10.2023 Anne ja Mikko Pason johdolla. Kiimingissä sijaitseva Lovi-lintutehdas valmistaa puusta ja vanerista erilaisia koriste-esineitä. Muotoilija Anne Pason ideoimien tuotteiden valmistus alkoi vuonna 2006. Osallistujia 8.

Uusien omistajien päivä pidetään 9.11. valtakunnallisena yhteistilaisuutena, josta on tiedotettu yhteishankkeena uusille metsätilan omistajille. Tilaisuuteen kuuluu yhteistä sisältöä, joka välitetään kolmeen tilaisuuteen samanaikaisesti ETAMOL:n toimesta. Tilaisuuden kumppanina toimii Metsä Group. Oulun tilaisuus kiinnosti 4 uutta metsänomistajaa. 

Yhteydet Etämetsänomistajien liittoon

Syyskuussa 14.9. Etämetsänomistajien liiton pj Rauno Numminen vieraili Oulussa avoimessa jäsenkokouksessa ja kertoi liiton ajankohtaiskuulumisia. ETAMOL:n hallituksessa OSMO:n edustajana on toiminut Pauli Kankainen kaudella 2022-2023. ETAMOL:n strategiapäivä järjestettiin tänä vuonna Rantasalmella. Tilaisuudessa käsiteltiin    ETAMOL:n strategiatyötä ja sen jalkauttamista käytäntöön paikallisyhdistyksiä tukevalla tavalla. Kattojärjestön kautta toimintaan osallistuu noin 3000 metsätilan omistajaa. Tilaisuuteen osallistuivat etänä Voitto Kukkamaa ja Esa Ojala. Paikallisyhdistysten kanssa verkostoiduttiin ja viriteltiin yhteistyötä mm. retkien toteutuksen muodossa.

Hallituksen toimintatapa on jatkunut siten, että kokouksiin on kutsuttu varsinaisia jäseniä. Varajäsen kutsutaan kokoukseen, mikäli varsinainen jäsen ilmoittaa esteestä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

Yhdistyksen viestintään käytetään uutiskirjeitä ja kotisivuja. Massasähköpostituksissa ilmeni vuoden aikana ongelmia ja sähköpostin rinnalle rakennetaan whats app-sovelluksen kautta toteuttavaa viestintää. Uusi puhelinnumero saatiin sihteerin käyttöön (kts. yhteystiedot).

Talouden osalta tehtiin tiivistä kuluseurantaa.

Hallituksen jäsen Riitta Kukkohovi-Colpaert valittu varajäseneksi Pohjois-Pohjanmaan metsäneuvostoon

Maa- ja metsätalousministeriö on nimitti Pohjois-Pohjanmaan metsäneuvoston jäsenet  kaudelle 16.5.2023 – 15.5.2027.


Metsäneuvostotoimintaan voitte tutustua osoitteessa:
https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/alueelliset-metsaohjelmat/maakunnalliset-metsaneuvostot
 

Metsäneuvoston ensimmäisiä tehtäviä on viedä loppuun Alueellisen metsäohjelman toimenpiteiden päivitys Kansallinen metsästrategia 2030 pohjalta. Nykyiseen metsäohjelmaan voi tutustua osoitteessa:
https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/alueelliset-metsaohjelmat/tietoa-alueellisista-metsaohjelmista

Etamolin palvelut paikallisyhdistyksille

Etämetsänomistajien puheenjohtaja Rauno Numminen esitteli uutta ETAMOLin strategiaa ja palvelulupausta paikallisyhdistyksille.

Tärkein viestintäkanava kaikkien 3000 Etämetsänomistajien liiton jäsenen kanssa on jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lisäksi se järjestää metsäaiheisia retkiä kotimaassa ja ulkomailla ja Etamol on avoin yhteistyölle.

Paikallisyhteistyötä rohkaistaan tiivistettävän yhdistysten välillä. Yhteistyökumppaneiden kanssa on eri mittaisia yhteistyösopimuksia, jotka tuovat Etamolille rahoitusta jäsentulojen lisäksi. Jäsentulot kattavat noin kolmanneksen menoista.

Yhdistysten toivotaan tuottavan tapahtumistaan tiedotteita jäsenlehteen. Myös podcastien eli teemallisten ääni tai videotallenteiden tekeminen on mahdollista. Yhteistyökumppaneiden mainokset saavat tilaa jäsenlehdessä ja paikallisyhdistykset voivat tiedottaa toiminnastaan siinä.

Etamolilla on vaikuttamistoimintaa, mutta toiminta on henkilöitynyttä ja henkilöriskit ovat verrattain suuret. Hallituksessa OSMO:n edustajana toimii Pauli Kankainen. Muutoksen läpiviemiseen tarvitaan paikallisyhdistysten tahtotilaa ja uutta jäsenhankintaa. Uusien jäsenten ilta onkin suunniteltu 9.11.23 kolmelle paikkakunnalle: Helsinkiin, Tampereelle ja Ouluun.

Etamol on avannut tänä vuonna uudet kotisivut. Tutustu: www.etamol.fi

Nuorisostipendien haku 29.2.2024 mennessä

Hakuaika päättyy 29.2.2024.

Oulun seudun metsätilanomistajien nuorisorahastosta haettavana metsäaiheisen nuorisotoiminnan tukemiseen. Oulun seudun metsänomistajat ry toimii Oulussa ja sen ympäristökunnissa ja sen tehtävänä on jäsenistönsä metsäosaamisen vahvistaminen. Rahojen käytössä huomioidaan perustusvaiheessa esitetty tavoite: varoja käytetään metsäiseen nuorisotyöhön.

Stipendi voidaan jakaa joko yhteisölle (ryhmätoiminta, matkat, sosiaalinen peruste) vai yksilölle näkökulmasta ( metsäalan opiskelumenestys, opinnäytetyöt tai vastaavat, harjoittelut, yrittäjyys tms.).

Nuorisostipendien jako tapahtuu vuosikokouksessa maalis/huhtikuussa.
Hakemukset jätetään sähköpostitse puheenjohtajalle ja sihteerille, yhteystiedot löytyvät:
https://www.metsaosmo.fi/

Toimintakertomus: Aktiivinen syyskausi 2021

Helppokäyttönäkymä

Toimintakertomus vuodelta 2021

Koronapandemian ja keskeneräisen rokotustilanteen vuoksi alkuvuosi 2021 oli yhdistyksen toiminnassa melko hiljaista. Vuosikokoukseen De Gamlas Hem- ravintolan kabinetissa huhtikuussa osallistui jäseniä enemmän etäyhteydellä kuin paikan päällä. Etäyhteydet hoiti Heli Hongisto Tilanhoitajat Oy:stä. Metsänhoitaja Tomas Landers esitelmöi metsäkiinteistöjen kokonaisvaltaisesta hyödyntämisestä.

Viestintäryhmän nimeäminen

Kesän alussa nimettiin viestintätyöryhmä, joka on kehittänyt jäsenkirjeiden lähettämistä sekä nettisivujen uusimista.

Metsätaitokilpailut Oulunsalossa

Loppuvuoden aikana pidettiin yksi tilaisuus jokaisen kalenterikuukauden aikana. Elokuun lopulla pidettiin metsätaitokilpailut Oulunsalossa Paukun majalla ja Tornator oyj;n maalla  lentokentän ja meren välisellä alueella. Maankäyttöasiantuntija Heikki Leppänen kertoi Suomen suurimman yksityisen metsänomistajan, Tornatorin metsätilojen hoidosta, ostosta, myynneistä sekä vuokraamisesta, jota on pyritty laajentamaan viime aikoina. Matkalla kilpailupaikalle tutustuttiin myös Haulikkorataan Oulun Seudun Haulikkoampujat ry;n Esa Heinosen johdolla. Ratamestareina olivat Timo Pietilä, Keijo Havula ja Arto Hongisto. Kilpailuun osallistui runsaasti myös yhdistykseen kuulumattomia alan harrastajia, jotka olivat saaneet tiedon kilpailuista puskaradion kautta. Kilpailun voitti selvästi Pentti Oinas Kiuruvedeltä. Toinen oli Osmon kokenut kilpailukonkari Antti Lithovius Lumijoelta, niin kuin edellisvuonnakin. Kolmanneksi tuli Tuomo Saastamoinen Kiuruvedeltä, 4. oli Veikko Heikkinen Pyhännältä  ja 5. oli Osmon jäsen Kullervo Kanniainen Revonlahdelta.

Akkusahakurssi Martinniemessä

Syyskuussa pidettiin akkusahakurssi Martinniemessä. Yhteistyökumppaneina olivat Ollilan tilan isäntä Heikki Aarnipuro, Husqvarnan konsulentti Pasi Rissanen sekä Tarvikekeskus Oy Oulusta, Akkusahoihin perehdyttiin lähes 200 vuotta vanhassa Ollilan pirtissä sekä käytännön töissä Luukelan perällä. Paikalla oli yli pari kymmentä akkusahoista kiinnostunutta.

Metsitystilaisuus Oulunsalon Varjakassa

Valtiovalta on asettanut erityisiä odotuksia sen hyväksi, että hiiltä sitovia elementtejä saataisiin lisätyksi Suomen luonnossa ilmastonmuutoksen haittavaikutuksien torjumiseksi. Kertomusvuoden alussa tuli voimaan sen vuoksi laki, jonka perusteella on mahdollista saada huomattavaa tukea joutoalueiden metsitykseen vielä parin vuoden ajan. Osmo ry on pyrkinyt vaikuttamaan lain yksityiskohtiin ja on tiedottanut siitä tehokkaasti. Lokakuussa järjestettiin Oulunsalon Varjakassa tilaisuus, jossa metsitys- ja tukiasioita selvitettiin sekä teoriassa että käytännössä. Rahoitusasoista teki selkoa rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen metsäkeskuksesta Rovaniemeltä ja käytännön metsitystoimenpiteistä Jukka Hakko Varjakasta, Paikalla oli 25 metsitystoimenpiteiden suunnittelijaa.

Tähti-ilta

Marraskuussa pidettiin Oulussa tähti-ilta, joka on jouduttu koronan vuoksi perumaan jo kahdesti aiemmin. Taivaan tähdistä kertoi havainnollisesti Pakkalan salin suurella näytöllä astrokuvaaja Jukka-Pekka Metsävainio Oulusta. Hänen otoksiaan ovat julakisseet mm. monet kansainväliset lehdet ja toimijat esim. Nasa ja Vatikaani.

Stora Enson tähtitilistä ja muista puukauppa-asioista ja Oulun uuden kartonkitehtaan puunhankinnasta kertoi Stora Enso Metsän Pohjois-Suomen aluejohtaja Esa Ojala. Paikalla oli myös metsäasiantuntija Mika Kauppi Oulusta. Heidän esityksistään sai erittäin selkeän kuvan siitä mitä Stora Enso on tänä päivänä Oulun seudulla ja maailmanlaajuisesti. Paikalle Pakkalan saliin oli tullut n 40 asoista kiinnostunutta.

Pikkujouluretki

Perinteinen pikkujouluretki tehtiin joulukuussa Kemiin. Iissä Kärkkäinen Oy esitteli Vaellan-kevytmoottorikelkkaa, jossa samaan runkoon saadaan sekä lelkka että mönkijä.. Matkalla Istä Kemiin Meri-Lapin Etämetsänomistajien puheenjohtaja Tytti Ahoranta kertoi CLT-puulevyjen käytöstä pehmeiden maiden puunkorjussa. Hän esitteli myös Kemin kaupunkia sekä Metsä-Fibren uuden biotuotetehtaan rakennustyömaata. Maittava joululounas nautittiin Lumilinnan Lumihiutale-ravintolassa. Samassa yhteydessä Osuuskunta Metsäliiton Kemin piirin päällikkö Jarkko Parpala esitteli ajankohtaisa rakennushankkeen ja puunhankinnan kysymyksiä. Paluumatkalla bussissa Raili Raittinen piti jouluaiheisen tietokilpailun, jonka voitti Jukka Heiko. Matka tehtiin lähes täydellä 50 hengen bussilla.