Aktiivinen toimintavuosi 2023

Aktiivinen toimintavuosi 2023

Limingan 4H yhdistys sai Oulun seudun metsätilanomistajat ry:n vuoden 2022 nuorisostipendin  ja tavoitti yhteensä 445 oppilasta vuosiluokilta 4 lk ja 6lk. Aikuisia metsäpäivän osallistujissa oli 30 henkilöä. Metsäpäivillä oppilaat miettivät omaa metsäsuhdettaan lähellä olevien puiden kautta ja tutustuivat relaskoopin käyttöön sekä metsämittausten suorittamiseen. Mukana metsäpäivien toteutuksissa olivat myös Limingan nuorisopalvelut, biologianopettajayhdistys, luontokoulun opettaja, Metsähallituksen Limingan luontokeskus, Metsäkeskus sekä metsäalan yritykset. Puheenjohtaja oli mukana metsäpäivissä. Jäsenistölle tarjottiin mahdollisuutta lähteä vapaaehtoiseksi Limingan 4H tapahtumiin, mutta vielä tilaisuutta ei uskallettu hyödyntää.  Tilikartassa varat siirrettiin Arton rahastosta Nuorisorahasto -tilille.

Oulun seudun metsätilanomistajien nuorisorahaston vuoden 2023 stipendin saajaksi valittiin Oulun  4H-yhdistys. Stipendi on käytettävä sääntöjen mukaan metsäiseen nuorisotyöhön. Stipendin saaja voi olla yhteisö tai se voidaan myöntää yksilön näkökulmasta. Stipendin saaja käyttää varat hakemuksen mukaan. Stipendi luovutetaan vuoden 2023 Valveen Paljetti -kahvilassa 30.11. pikkujoulussa. Osallistujia oli 25. Stipendirahaston kerryttämiseksi hallitus on hakenut Poliisihallitukselta varainkeruuluvan. Vuoden 2024 stipendiä voi hakea sääntöjen mukaiseen toimintaan. 

Kesäretki järjestettiin Kalajoelle 18. – 19.8.2023, matkanjohtajana toimi Arto Hongisto. Matka sujui merellisissä merkeissä ja sisälsi purjehdusretken Plassi-aluksella Maakallaan. Osallistujia oli 21 henkilöä. Retkellä tutustuttiin Kalajoen Mutkalammilla tuulivoimapuistoon sekä sen alueella vuonna 2021 tapahtuneen metsäpalon palojälkiin seuraamuksineen. Kannuksessa vierailtiin Ollikkala- maaseutumessuilla.  

Vuosikokous pidettiin 25.4.2023 Aleksin kulmassa. Jäsenmaksuksi päätettiin 25 € vuodessa. Puheenjohtajaksi valittiin Saija Kronqvist. Osallistujia oli noin 30. 

Puhelinnumerona käytetään numeroa 045 3333 014. 

Oulun seudun metsätilanomistajat ry:n arkistoa on käyty läpi hallituksen toimesta. Arkistosta on poistettu aineistoa, jonka säilyttämistä ei ole katsottu tarpeenmukaiseksi tai lailliseksi GDPR-tietosuojadirektiivin perusteella. Arkisto luovutettiin Kansallisarkiston Oulun toimipisteen säilytettäväksi kesäkuussa 2023. 

Verkostosyhteistyötä jäsentapahtumissa

Huhtikuussa 20.4. jäsenille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Metsäkeskuksen Mettästä uuniin-hankkeen korjuunäytökseen Haukiputaalla.

Toukokuussa 4.-5.5. Tampereen metsätilanomistajien kesäretki suuntautui Oulun seudulle, ja osallistujat tutustuivat Scandic Cityn illallisella Oulun Energian toimintaan sekä Pauli Kankaisen johdolla www.halkonen.fi:n ylläpitämään polttopuuautomaattiin. OSMO:n tervehdyksen toi Saija Kronqvist.

Toukokuussa 13.5. OSMO:n joukkue osallistui Etamol:n järjestämiin SM-metsätaitokisoihin Evolla 13.5.2023. Joukkueen johtajana toimi Antti Lithovius.

Kesäkuussa 26.-27.6. osmolaisia kutsuttiin Pyhä-Kala metsänhoitoyhdistyksen järjestämälle Metsänomistajien kesäkurssille Kalajoelle.

Linnunradan tilalla tutustuttiin 4.10.2023 tilan alpakoihin sekä uuteen viljelykasviin, öljyhamppuun. Alpakat ovat sosiaalisia laumaeläimiä, joita on mukava seurata. Seurallisina eläminä niitä voidaan käyttää myös eläinavusteisessa hoitotyössä. Pihamaalla alpakoiden seurana olivat kissat ja kanat.  Illalla paistettiin makkaroita ja nautittiin viihtyisästä miljööstä. Tilaisuus järjestettin yhteistyössä Oulun seudun Agrologiyhdistyksen kanssa.  Osallistujia 10 kummastakin yhdistyksestä.

Lovi-tehtaaseen ja yrittäjätarinaan tutustuttiin 19.10.2023 Anne ja Mikko Pason johdolla. Kiimingissä sijaitseva Lovi-lintutehdas valmistaa puusta ja vanerista erilaisia koriste-esineitä. Muotoilija Anne Pason ideoimien tuotteiden valmistus alkoi vuonna 2006. Osallistujia 8.

Uusien omistajien päivä pidetään 9.11. valtakunnallisena yhteistilaisuutena, josta on tiedotettu yhteishankkeena uusille metsätilan omistajille. Tilaisuuteen kuuluu yhteistä sisältöä, joka välitetään kolmeen tilaisuuteen samanaikaisesti ETAMOL:n toimesta. Tilaisuuden kumppanina toimii Metsä Group. Oulun tilaisuus kiinnosti 4 uutta metsänomistajaa. 

Yhteydet Etämetsänomistajien liittoon

Syyskuussa 14.9. Etämetsänomistajien liiton pj Rauno Numminen vieraili Oulussa avoimessa jäsenkokouksessa ja kertoi liiton ajankohtaiskuulumisia. ETAMOL:n hallituksessa OSMO:n edustajana on toiminut Pauli Kankainen kaudella 2022-2023. ETAMOL:n strategiapäivä järjestettiin tänä vuonna Rantasalmella. Tilaisuudessa käsiteltiin    ETAMOL:n strategiatyötä ja sen jalkauttamista käytäntöön paikallisyhdistyksiä tukevalla tavalla. Kattojärjestön kautta toimintaan osallistuu noin 3000 metsätilan omistajaa. Tilaisuuteen osallistuivat etänä Voitto Kukkamaa ja Esa Ojala. Paikallisyhdistysten kanssa verkostoiduttiin ja viriteltiin yhteistyötä mm. retkien toteutuksen muodossa.

Hallituksen toimintatapa on jatkunut siten, että kokouksiin on kutsuttu varsinaisia jäseniä. Varajäsen kutsutaan kokoukseen, mikäli varsinainen jäsen ilmoittaa esteestä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

Yhdistyksen viestintään käytetään uutiskirjeitä ja kotisivuja. Massasähköpostituksissa ilmeni vuoden aikana ongelmia ja sähköpostin rinnalle rakennetaan whats app-sovelluksen kautta toteuttavaa viestintää. Uusi puhelinnumero saatiin sihteerin käyttöön (kts. yhteystiedot).

Talouden osalta tehtiin tiivistä kuluseurantaa.